Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Företagare tycker till om företagsklimatet i sin kommun

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Nu är resultatet i årets enkätundersökning klart.

Svaren från enkäten är det första steget i mätningen. Resultatet räknas sedan samman med fem statistikfaktorer till en ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner. Denna presenteras i september.

Den viktigaste frågan i enkäten, och den tyngst vägande rankingfaktorn, är det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen förra året. Företagarna får utifrån sina egna erfarenheter ge ett samlat betyg på hur de upplever att det är att driva företag i kommunen.

Sammanfattande omdömet sjönk
Totalt 200 företag i Lysekils kommun fick årets enkät. Av dessa svarade 96 vilket ger en svarsfrekvens på 48 procent. Företagens sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Lysekils kommun sjönk från 2,94 till 2,92, vilket kan jämföras med riksgenomsnittet på 3,43.

- Det är otroligt tråkigt att resultatet inte är bättre, säger kommundirektör Karolina Samuelsson. Under året har vi arbetat aktivt med de delar som tidigare år har fått sämre resultat, och det är beklagligt att våra insatser inte givit resultat än. Till exempel har vi bjudit in till dialog inför upphandlingar och delat upp upphandlingarna i mindre delar. Samtliga förvaltningar har satt interna mål för att bidra till ett bättre företagsklimat, och vi har påbörjat en utbildning inom värdskap för att utveckla hur vi bemöter de som kontaktar kommunen.

Hela resultatet hittar du på www.foretagsklimat.se Länk till annan webbplats.