Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Påskrivet samarbetsavtal med LEVA

Från vänster: Susanne Malm (Vd LEVA), Agneta Blomqvist (Styrelseordförande LEVA), Lars Björneld ((L) Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden) samt Måns Werner (förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen).

Lysekils kommun kan idag lämna det glädjande beskedet att vi har undertecknat ett samarbetsavtal med LEVA avseende skötsel och underhåll av våra gator och grönområden

Under fredagen tecknade Samhällsbyggnadsförvaltningen vid Lysekils kommun och LEVA i Lysekil AB ett ”Funktionsavtal om drift, förvaltning och utveckling av gator och grönområden i Lysekils kommun”. 

Ett intensivt och nära samarbete mellan förvaltningen och bolaget har resulterat i ett långsiktigt avtal för perioden 2022–2027. Båda parter ser detta som ett naturligt steg i utvecklingen för att ytterligare öka nyttan för kommuninvånarna genom att minska det administrativa arbetet och skapa en förbättrad planerbarhet och kostnadseffektivitet i skötsel av grönytor och gator. Avtalet innebär ett ökat ansvar för det kommunala bolaget LEVA i Lysekil för att jobba med en långsiktig och hållbar planering av drift- och underhållsåtgärder av gator och utemiljöer i Lysekils kommun. Avtalet omfattar tillsyn-, inspektion, skötsel och underhållsåtgärder för att upprätthålla funktion i befintlig anläggning.

Avtalet är tecknat utifrån intentionen i den partnerskapsöverenskommelse som samtidigt tecknats mellan Lysekils kommun och LEVA i Lysekil AB. En överenskommelse som tydliggör våra gemensamma grundläggande principer och förhållningssätt som skall gälla för vårt samarbete. Målsättningen är att skapa en så hög koncerngemensam resurseffektivitet som möjligt utifrån de unika uppdrag som båda parter har. 

Att arbeta i partnerskap innebär att LEVA och kommunen värderar att större framgång och bättre resultat kan nås tillsammans. Det stärker också vår gemensamma vision om en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av kreativitet och framtidstro, där Lysekil är en självklar mötesplats och ledande inom maritima näringar.