Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Stort statligt bidrag till kulturprojekt i Lysekils kommun

grafitti

Lysekils kommun har beviljats över en miljon kronor av Kulturrådet till olika kulturaktiviteter för barn och ungdomar.

Nu har de statliga medlen för Skapande Skola och Kulturskolutveckling fördelats ut av Kulturrådet. Lysekil fick i år ta emot 1 102 000 kronor.

- Det känns otroligt roligt att vi kan öka utbudet för barnen, säger Johanna Abrahamsson, som är kulturchef i Lysekils kommun. Det här gör att vi dels kan sätta i gång olika kulturprojekt i skolorna nästa läsår, dels göra aktiviteter för att nå barn som i vanliga fall inte kommer i kontakt med musikskolan.

Stödet består av två delar. Det ena riktar sig till elever i grundskolan, där eleverna fått vara med och påverka vilka projekt som skulle ingå. Det kan till exempel handla om att göra film, bygga hus i 3D, lära sig att animera med papper och lera, skapa musik eller dreja.

Det andra stödet ska utveckla musikskolans verksamhet och stärka arbetet med blåsinstrument samt arbeta uppsökande mot målgrupper man i vanliga fall inte når, till exempel område Badhusberget och utanför tätorten.

Samverkan mellan kommunerna gav ytterligare stöd
Kulturrådet har även beviljat 816 000 kronor för projekt som ska göras i samverkan med Tanum, Strömstad och Munkedal. Det handlar till exempel om lovaktiviteter och läger för barn i kommunerna.