Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Många lämnade synpunkter på förslag till ny översiktsplan

översiktsplan

Under november och december 2021 fanns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till ny översiktsplan för Lysekil, något som över 200 myndigheter, organisationer, politiska partier, företag, föreningar och privatpersoner passade på att göra.

En majoritet av dessa synpunkter kom från kommuninvånarna, och ger ett värdefullt underlag i det fortsatta arbetet. Under samrådet genomfördes även en kartdialog med barn i årskurs 3-6, vilket resulterade i sammanlagt 550 synpunkter.

Redovisades för kommunstyrelsen
Alla inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse Länk till annan webbplats. som redovisades för kommunstyrelsen den 2 mars 2022. Nu börjar ett omfattande arbete med att göra ändringar och kompletteringar utifrån alla de inkomna synpunkterna, och ett nytt förslag tas fram, en så kallad granskningshandling.

När det nya förslaget finns framme, och har godkänts av kommunstyrelsen, ställs det ut för granskning. Då kan alla som önskar på nytt komma med synpunkter på förslaget.

Ni hittar information om processen med att ta fram en ny översiktsplan för Lysekil på vår hemsida Länk till annan webbplats..

 

Samrådsredogörelse Länk till annan webbplats.

Inkomna yttranden vid samråd Länk till annan webbplats.