Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Nu går startskottet för framtidens bibliotek

bibliotek

Biblioteket ska vara en inspirerande plats för alla. Därför pågår nu flera aktiviteter som ska skapa framtidens bibliotek.

Med hjälp av ett statligt stöd har Lysekils stadsbibliotek fått möjlighet att öka tillgängligheten på våra bibliotek. Det kan till exempel handla om att sätta upp lägre hyllor så att alla når, men också om att skapa mer plats för författarträffar eller andra aktiviteter.
- Vi behöver se över våra lokaler och mötesplatser för att kunna utveckla verksamheten, säger Johanna Abrahamsson som är kulturchef i Lysekils kommun. Forskning visar att en attraktiv lokal med flexibla rum och plats för att lyfta fram böcker inspirerar till fler besök och uppmuntrar till mer läsning.

För att samla in synpunkter och goda idéer från besökarna pågår nu en enkätundersökning Länk till annan webbplats.. Den kan du göra digitalt på webben eller i pappersform på biblioteket. Enkäten kompletteras med intervjuer av olika grupper. För att se hur biblioteksrummet utnyttjas idag kommer en kartläggning av hur besökarna använder lokalen att göras av en observatör. Inga personuppgifter kommer att tas vid dessa tillfällen.

Trångt i lokalen
Uppdateringen av lokalerna ingår i biblioteksplanen. Där ingår också uppdraget att gallra i takt med inköp bland böckerna på hyllan.

bibliotek

- Vi måste se över vilka böcker som finns på biblioteket så att de är relevanta och i ett bra skick, säger Johanna. Vissa böcker kommer alltid att finnas kvar, till exempel de med anknytning till Lysekils historia eller maritima liv, men många andra böcker har kanske inte lånats ut på många år eller är trasiga. Vi har inte gallrat så mycket de senaste åren, och nu är det fullt i både bokhall och magasin. Därför gör vi en större översyn där böcker i dåligt skick kastas medan övriga som rensas ut ska säljas under sommaren.

Mycket på gång 2023
Nästa år startar ett nytt samverkansprojekt mellan biblioteken i Fyrstad. Där kommer man bland annat se på en gemensam katalog och webb. Det blir också nya bibliotekskort som gäller i alla fyra kommuner; Lysekil, Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan.
- Genom samarbetet kan vi erbjuda starkare bibliotekstjänster, saker som vi idag inte har möjlighet att finansiera, avslutar Johanna Abrahamsson.

Svara på enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.