Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Vill er förening anordna sommarlovsaktiviteter?

Barn och unga mår bra av att ha meningsfulla och roliga aktiviteter även under sommarlovet - här kan du se vilken typ av stöd er förening kan få.

Under loven har många barn och unga mer tid för olika aktiviteter och vi hoppas kunna erbjuda kommunens barn och unga ett brett utbud av roliga aktiviteter på hemmaplan.

Vill er förening anordna sommarlovsaktiviteter? Vi kan stötta er på olika sätt.

Olika typer av stöd

 • Ekonomiskt stöd - Det finns möjlighet att få viss ekonomisk ersättning för aktiviteter och det finns även möjlighet att få viss ersättning för ledararvode. Ansöker gör du genom att fylla i formuläret "Ansökan om medel för sommarlovsaktiviteter". Riktlinjer med mer information hittar du längre ner.
 • Lokaler - Under lovet bokar föreningar kommunens hallar kostnadsfritt. Kontakta gärna föreningslots Jörgen Karlsson på jorgen.karlsson@lysekil.se eller via kontaktcenter på 0523-61 30 00.
 • Samverkan med Ung Utveckling - Om er förening vill bolla idéer eller behöver stöd i er aktivitet får ni gärna bolla med vår enhet Ung Utveckling. Kontakta Ung Utvecklings föreningslots Jörgen Karlsson på jorgen.karlsson@lysekil.se eller via kontaktcenter växel på 0523-61 30 00.
 • Marknadsföring av era aktiviteter - Det finns möjlighet att marknadsföra era aktiviteter i kommunens lovprogram. Fyll i formuläret "Marknadsför er lovaktivitet" nedan så snart som möjligt men allra senast söndagen den 3 juni.

Riktlinjer för stöd till avgiftsfria sommarlovsaktiviteter

Riktlinjer för stöd till avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga i Lysekils kommun.

Grundförutsättningar

Föreningar, som uppfyller de allmänna villkoren för att söka föreningsbidrag i Lysekils kommun, samt studieförbund kan ansöka om bidraget.

Kriterier

 • Sommaraktiviteterna ska vara avgiftsfria för barn och unga i åldern 6 - 15 år.
 • Verksamheten ska huvudsakligen ske i Lysekils kommun och en majoritet av deltagarna ska vara boende i kommunen.
 • Alla barn ska behandlas lika gällande tillgång och deltagande, därför får inga särskilda krav på förkunskaper ställas för deltagande i aktiviteterna.
 • Aktiviteterna ska stimulera både flickor och pojkars deltagande, främja integration och skapa kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund. Antalet pojkar respektive flickor som deltar i sommarlovsaktiviteterna ska redovisas.
 • Arrangören av sommaraktiviteten ska kunna styrka förväntade kostnader för den aktuella aktiviteten.
 • Bidrag kan exempelvis ges för ledararvoden (men inte till löner), lokalhyror och materialkostnader.

Exempel på bidrag som ges:

 • 500 kronor per ledare för heldagsaktivitet.
 • 50 kronor per deltagare för lunch och fika för heldagsaktivitet.

I ansökan ska finnas en budget över hur bidraget ska användas. Det ska tydligt framgå vilka kostnader som bidraget ska täcka.

Bidrag ges till kostnader för att genomföra sommarlovsaktiviteter. Bidrag kommer inte ges till föreningens löpande eller administrativa verksamhetskostnader.

Redovisning

Redovisning av aktiviteter och ekonomisk uppföljning görs skriftligen.

I redovisningen ska könsuppdelad deltagarstatistik framgå. Av den ekonomiska redovisningen ska tydligt framgå hur bidraget använts och den ekonomiska redovisningen ska stödjas av kvitton etc.

Redovisning och ekonomisk uppföljning ska lämnas in av arrangörerna i nära anslutning till genomförd lovaktivitet.