Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Ny plan för hur Lysekils kommun ska arbeta med evenemang

En ny evenemangsplan har tagits fram för att skapa bättre förutsättningar för att planera evenemang.

Den nya evenemangsplanen har utformats för att skapa förutsättningar för att använda evenemang som ett strategiskt verktyg och på så sätt stärka Lysekils kommun som en attraktiv plats. En bra evenemangsplan och attraktiva evenemang skapar också intäkter till det lokala näringslivet.

Genom att aktivt jobba för hållbara evenemang — ut ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv, kan vi också jobba konkret för Lysekils vision.

Lysekil är en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Lysekil är en självklar mötesplats och ledande inom maritima näringar — Lysekils kommuns vision.

Den nya evenemangsplanen beslutades på kommunfullmäktige den 20 april. Nedan kan du hitta hela tjänsteskrivelsen från Kommunfullmäktige.

På sida 217 hittar du de nya riktlinjerna.