Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Ny cykelplan för att få fler att välja cykeln

En ny plan ska hjälpa kommunen att planera för ett attraktivare cykelnät och nya cykelvägar, så att fler ska ha möjlighet att välja cykeln istället för bilen.

En ny cykelplan har tagits fram för att göra det möjligt för fler att lämna bilen hemma och ta cykeln istället. Planen ska hjälpa till för att planera nya cykelvägar, samt för att veta i vilken ordning man kan bygga ut cykelnätet och vilka kostnader det kan röra sig om.

Att fler tar cykeln har många positiva effekter, kanske främst i form av en ökad folkhälsa, men det skapar också bättre livsmiljöer för alla de som bor och verkar i vår kommun.

Beslutet om att godkänna planen togs på kommunfullmäktige den 20 april. Nedan kan du hitta hela tjänsteskrivelsen från Kommunfullmäktige.

På sida 238 hittar du cykelplanen.