Meny

Nya riktlinjer för foodtrucks och matvagnar

Men de nya riktlinjerna för att etablera en foodtruck, matvagn eller kafévagn ska det bli enklare för näringsidkare att veta vilka villkor och krav som finns.

Under kommunfullmäktige 20 april togs ett beslut om att godkänna de nya riktlinjerna som tagits fram för foodtrucks, matvagnar och kafévagnar som vill etablera sig i Lysekil. Riktlinjerna ska underlätta för såväl näringidkarna som för förvaltningen.

I riktlinjerna hittar man till exempel vilka vilkor som finns, information om polistillstånd samt vad en ansökan ska innehålla. Det finns även kartbilder som visar var man kan söka tillstånd för att etablera en kafévagn. För foodtrucks och matvagnar däremot bedöms lämpligheten i varje enskild ansökan.

Beslutet om riktlinjerna togs den 20 april men har inte justerats ännu, beslutet träder i kraft först när justeringen är gjord. Nedan kan du hitta hela tjänsteskrivelsen från Kommunfullmäktige.

På sida 277 hittar du de nya riktlinjerna.