Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Kulturmiljöprogrammet; en resurs i arbetet för en hållbar samhällsutveckling

Foto av: Turistrådet

Kulturmiljöprogrammet identifierar miljöer och områden som speglar kommunens utveckling, historia och kulturhistoriska värden.

Ett kulturmiljöprogram är ett kunskapsunderlag som bland annat har till syfte att identifiera miljöer och områden som speglar kommunens utveckling, historia och kulturhistoriska värden.

I samband med Lysekils kommuns arbete med att ta fram en ny översiktsplan har också kommunens kulturminnesvårdsprogram från 1992 reviderats. Kulturmiljöprogrammet innehåller ett urval av representativa miljöer som speglar Lysekils kommuns framväxt från dess tidiga förhistoria till vår tids moderna samhälle.

Kulturmiljöprogrammet presenteras genom en digital plattform och förhoppningen är att denna plattform kan utvecklas till en kulturarvsplattform med relevant information kopplad till vårt gemensamma kulturarv, så som arkitekturhistoria, renoveringsråd och tips på kulturhistoriska besöksmål.