Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Har du undrat över varför det är vägarbeten vid Ovalen igen?

Har du reagerat på att vi arbetar på samma gata flera gånger - trots att vi precis blev klara med förra arbetet? Återställning av gator sker ofta i omgångar och det är först nu som den sista återställningen av Ovalen kan göras efter arbetet förra våren.

Vi ställer höga krav på återställning efter att entreprenörer har grävt i våra gator, det är därför man kan tycka att vi återvänder till gator som vi precis blivit klara med. Stora arbeten med djupa schakt, som det som gjordes vid rondellen förra gången, kräver att marken sätter sig innan man kan lägga på de slutgiltiga lagren av asfalt. Det är ett arbete som tar tid men som i slutändan gör att gatorna blir så bra och slitstarka som möjligt.

Nedan kommer en beskrivning om hur återställningsprocessen vid Ovalen har gått till, olika gator har olika klasser och återställs inte alltid på samma sätt:

  • När ett företag behöver underhålla sina ledningar vänder de sig till oss på kommunen för att söka ett grävtillstånd.
  • Vi åker därefter ut, tillsammans med den entreprenör som företaget valt, och dokumenterar och bedömer skicket på gatan. Vi kommer även överens om hur gatan ska återställas efter arbetet.
  • Om entreprenören ska gräva djupa schakter ställer vi som krav att det under första året endast ska ligga ett så kallat bärlager av asfalt, så att marken får tid att sätta sig innan man lägger på de två sista lagren.
  • När marken har satt sig återvänder entreprenören för att lägga de slutgiltiga lagren, Bindlager och Slitlager. Se beskrivning nedan.

Tre lager av asfalt:

Bärlager. Först läggs ett bärlager som har till uppgift att ta upp och fördela tyngden från trafiken till marken under. Bärlagrets stabilitet och beständighet är viktigt för att vägytan ska få en lång livslängd.

Bindlager. Över bärlagret läggs ett bindlager som ger asfalten den grund av stabilitet och styvhet man önskar. Ofta läggs bindlager på vägar med tung trafik för att fördela vikten från fordonen över en större yta. Genom att fördela trycket som uppstår från tung fordonstrafik förhindrar man spår- och sprickbildning.

Slitlager. Det översta lagret, Slitlagret, är det som utsätts för trafik och väder. Det är i detta lager vi blandar enligt olika recept och med olika tillsatser för att få fram de egenskaper som just den specifika vägytan ska ha.