Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Påsk - och våreldar

Nu stundar påsken och början av trädgårdssäsongen. Här har vi listat vad du behöver tänka på innan du tänder brasan – eller om du bör avstå.

Påskbrasa

Ska du anordna en påskbrasa? Då är det du som är ansvarig för säkerheten och att allt går rätt till. Här listar vi saker att komma ihåg vid eldning utomhus. Tänk gärna även på djurens säkerhet och kontrollera så att inga djur är i rishögen innan du tänder den.

Påskbrasa på allmän plats

Om brasan är offentlig eller sker på allmän plats, om du gjort reklam i tidning eller via annan media, ska tillstånd sökas hos Polisen på telefon 114 14. Om du inte äger marken där du ska elda måste du ha tillstånd av mark- eller fastighetsägaren.

Kom ihåg-lista

 • Den som anordnar ett bål är alltid ansvarig. Ansvarig eller utsedd person ska vara kvar på plats tills elden brunnit ut eller släckts helt och hållet. Räddningstjänsten kan beroende på väder och vind och hög brandrisk, bli tvungen att förbjuda eldning oavsett vilka säkerhetsåtgärder som vidtagits. Information om den typen av eldningsförbud läggs ut på Räddningstjänstens och kommunernas hemsida.
 • Tillgång till släckredskap ska alltid finnas exempelvis vattenkannor och stålkrattor. Tillgång till trädgårdsslang kan i många fall vara nödvändigt, det är också en trygghet för dig som ansvarig anordnare. Man kan givetvis inte släcka en stor påskbrasa med några vattenkannor och krattor, knappast ens med en trädgårdsslang.
 • Meningen med släckredskapen är att man ska kunna göra en snabb insats mot brandspridning från flagor och gnistor. Åtgärder bör vidtas för att hindra allmänheten att komma för nära elden. Möjlighet att larma räddningstjänsten ska finnas tillgänglig och lätt åtkomlig från eldningsplatsen. Telefon vid nödsituationer är 112.
 • Lämna aldrig elden utan tillsyn.

Bålet

 • Platsen för bålet ska vara lämplig så att det inte finns någon risk för brandspridning till närliggande byggnader, kraftledningar eller vegetation, ett lämpligt avstånd är minst 50 meter.
 • Ett område om fem meter kring bålet ska röjas från torrt fjolårsgräs eller liknande. Området ska dessutom vid behov vattenbegjutas.
 • Bålet ska endast innehålla trädgårdsavfall såsom grenar, ris och andra träprodukter. Plast, gummi, hushållsavfall, impregnerat eller målat virke, hushållsavfall, gamla möbler, spillolja och annat osorterat skräp som kan ge upphov till besvärande lukt eller giftig rökutveckling får inte förkomma - det är ett miljöbrott.
 • Bålet skall placeras på ett sådant sätt att det med tanke på vindriktning inte orsakar olägenhet för grannar eller kringboende genom nedsmutsning eller besvärande lukt.

Några exempel på allvarliga konsekvenser:

 • Tryckimpregnerat virke innehåller olika tungmetaller som frigörs vid förbränningen och är hälsovådligt att andas in. Även askan som blir kvar, innehåller stora mängder tungmetaller.
 • Brinnande gummidäck innebär frisläppande av bland annat cancerframkallande ämnen. Dessutom bildas partiklar, som kan tränga ner i lungorna och orsaka skador och på sikt även dödsfall. Tänk på att inte stå för nära elden då röken kan innehålla hälsofarliga ämnen.

Eldning av trädgårdsavfall

 • Trädgårdsavfall skall i första hand komposteras hemma vid bostaden eller lämnas på kommunens återvinningscentral.
 • Egen bränning av annat avfall än trädgårdsavfall i trädgården är inte tillåtet och vanskligt både ur brandskyddssynpunkt och för att röken kan störa grannarna. Löv, gräs och vått material ger kraftig rökutveckling och är direkt olämpligt. Röken får inte ställa till problem för kringboende eller för trafiken. Tänk på att vissa människor är särskilt känsliga och visa hänsyn.
 • Elda inte om eldningsförbud har utfärdats. Undvik att elda om brandriskprognosen är 4 eller 5, det vill säga stor eller mycket stor brandrisk. På SMHI:s webbplats kan du se hur brandriskprognosen ser ut.
 • Se till att ha en säker tillgång på vatten i händelse av brandspridning. Släck glödbränder ordentligt när du har eldat klart.

Akta smådjuren när du eldar utomhus

Högarna med ris, kvistar, löv och annat utgör perfekta boplatser för igelkottar, men även för kaniner, harpaltar och småfåglar. När påskbrasan tänds riskerar den att bli en dödsfälla. Igelkottar är långsamma, nattaktiva djur och de söker sig gärna ner i hålor för att gömma sig. Det gör att de kanske inte tar sig ut, eller att de brännskadas, när brasan tänds på.