Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Planerar du för något byggprojekt i sommar?

Sommaren är en period då många passar på att förverkliga sina byggprojekt. Tänk då på att många åtgärder kan kräva bygglov eller anmälan.

Altaner, uterum, plank, komplementbyggnader och fasadändringar är några exempel på mindre åtgärder som kan kräva att du gör en anmälan eller ansöker om bygglov först.

Det finns detaljplaner, lagar och förordningar som styr om och när du behöver ansöka om bygglov och hur du får bygga.

Om ditt hus ligger inom ett kulturhistoriskt värdefullt område, som t.ex. Grundsund, Fiskebäckskil eller västra Lysekil, får byggåtgärden inte skada byggnadens eller områdets kulturhistoriska värden. Inom kulturhistoriskt värdefulla områden krävs i regel alltid bygglov. Du kan läsa mer om dessa områden här Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljöer -Lysekils kommun. Länk till annan webbplats.

Högsäsong för bygglovsärenden

Ärendemängden ökar markant på våren vilket kan påverka handläggningstiderna. Det är därför viktigt att du redan nu tänker genom ditt projekt och lämnar in din bygglovsansökan snarast för att det ska finnas en möjlighet att du ska kunna få ditt bygglov till sommaren.

Handläggningstid

Handläggningstiden varierar beroende på vad det är du ska bygga. Enligt lag ska ditt bygglovsärende handläggas inom 10 veckor från att din ansökan är komplett. Om din ansökan inte är komplett kommer din handläggare att kontakta dig för komplettering.

Börjar du bygga innan du fått bygglov kan du antingen behöva riva det du byggt eller betala en sanktionsavgift.

Vid frågor

Kontaktcenter finns alltid tillgängliga för att ta emot ditt samtal, vägleda och svara på frågor.

Telefon 0523-61 30 00
E-post kontaktcenter@lysekil.se

Har du specifika frågor kring ett ärende och kontaktar oss via e-post ber vi dig ange ditt namn, telefonnummer och mejl, ditt ärendenummer och din fråga, så återkommer vi till dig.