Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Ansökan om särskild skolskjuts inför läsåret 2022–2023

19:e april sista dag att ansöka om särskild skolskjuts inför läsåret 2022–2023.

Ansökan om särskild skolskjuts inför läsåret 2022–2023 ska ha lämnats in senast den 19 april 2022. Ansökan kan skickas in digitalt via vår e-tjänst eller per post.

Vad innebär särskild skolskjuts?

Ansökan om särskild skolskjuts lämnas in om det är andra orsaker än avstånd, som ligger till grund för skolskjuts. Så som trafikförhållanden, funktionshinder eller gångavstånd mellan bostad och hållplats. Ansökan är möjlig för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola som är folkbokförda i Lysekils kommun.

En individuell prövning görs inför varje nytt läsår, vilket innebär att en ny ansökan lämnas in varje år. Nya ansökningar ska alltså lämnas in oavsett om man tidigare varit beviljad särskild skolskjuts i form av taxi eller om det är första gången man ansöker. Vid ett beviljande avgörs även vilken typ av skolskjuts som ska användas – särskild skolbuss, taxi eller specialfordon.

För frågor och svar, blankett samt fullständigt regelverk gällande skolskjuts, vänligen se länkar nedan.

Ansökan som inkommit efter den 19 april kan inte garanteras särskild skolskjuts till skolstart.

Ansökan via post:
Lysekils kommun
Utbildningsförvaltningen
453 80 Lysekil

Kontakt vid frågor

Handläggare Medina Duric
E-post: medina.duric@lysekil.se