Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Uppdatering av arbetet för en säkrare skolväg, fler parkeringsplatser och hundrastgård på Kronberget

Nu börjar hundrastgården ta form på Kronberget, trafiksituationen säkras för våra barn och unga och parkeringsplatserna väntar på asfaltsbeläggning.

Just nu kan man inte passera arbetsplatsen vid Kronberget med bil då det förbereds för asfalteringsarbete som kommer ske nästa vecka.

Parkeringsplatserna kommer kunna nås direkt från Västra Kronbergsgatan in på Norra Kronbergsgatan då enkelriktningen för trafik flyttas en bit längre ner för att möjliggöra in- och utfart till parkeringen.

Som ett led i Lysekils kommuns arbete med brottsförebyggande och trygghetsfrämjande åtgärder kommer ytterligare belysning sättas upp på gymnastiksalens fasad så trappan blir en tryggare plats att passera när det är mörkt.

Belysning kommer också att sättas upp i hundrastgården. En slinga kommer att asfalteras i hundrastgården för att göra den tillgänglig.

I bildspelet kan du ta del av hur arbetet fortgår och se de nya parkeringsplatserna.

Detta projekt är en del av Lysekils kommuns arbete med brottsförebyggande och trygghetsfrämjande åtgärder

Målet med det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet i Lysekils kommun är att minska brottsligheten och öka tryggheten i vår kommun.

Lysekils kommun samordnar det aktörsgemensamma trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet som, utifrån en gemensam lägesbild, bedrivs inom samtliga förvaltningar och i samverkan med exempelvis Polismyndigheten, Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, Lysekilsbostäder AB och LEVA i Lysekil AB.