Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Fjärde dos vaccin mot covid-19 till alla från 65 år

Från och med den 1 april klassas covid-19 inte längre som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom.

Riksdagen har beslutat att covid-19 inte längre ska klassas som allmänfarlig- och samhällsfarlig sjukdom från och med den 1 april 2022.

Smittspårning fortsatt inom vård och omsorg

Regeringen beslutade också att covid-19 ska fortsätta att vara anmälningspliktig, det vill säga att konstaterade fall ska anmälas till den regionala smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten. I tillägg till det har Folkhälsomyndigheten beslutat att smittspårning fortsatt måste ske då fall av covid-19 upptäcks inom vård och omsorg för att minska riskerna för vidare smittspridning och därmed skydda personer som har en förhöjd risk för att drabbas av allvarlig covid-19-sjukdom.

Fjärde dos vaccin mot covid-19 till alla från 65 år

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer som är 65 år och äldre erbjuds en fjärde dos vaccin mot covid-19.
Folkhälsomyndigheten rekommenderar sedan tidigare en fjärde dos vaccin mot covid-19 till personer som bor på särskilt boende för äldre (SÄBO), har hemtjänst eller hemsjukvård. Från och med nu omfattas alltså även alla som är 65 år och äldre, samt personer som är 18–64 år med måttlig till allvarlig immunbrist.

Den andra påfyllnadsdosen bör erbjudas från det att fyra månader har gått sedan det förra vaccinationstillfället. För personer med immunbrist kortas tiden till tre månader.

Smittspridningen av covid-19 fortgår i Sverige och ökar i delar av Europa. För personer som är 65 år och äldre närmar det sig nu fyra månader sedan den föregående vaccindosen, och vaccinets skyddseffekt avtar med tiden.

De som erbjuds en fjärde dos nu under våren kommer troligen att erbjudas en ny påfyllnadsdos i höst, som stärkt skydd inför vintersäsongen. Folkhälsomyndigheten återkommer med beslut i den frågan senare i år.

Vaccination skyddar effektivt mot att bli svårt sjuk eller dö i covid-19

Vaccination skyddar effektivt mot att bli svårt sjuk eller dö i covid-19. Det skyddar även mot att bli smittad och att smitta andra.

Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd. Därför gäller fortsatt rekommendationen om att stanna hemma och undvika nära kontakt med andra om man är sjuk med symtom som kan vara covid-19.