Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Skrotning av gamla båtmotorer

Inför vårens iläggning av båtar vill kommunen uppmärksamma om att gamla båtmotorer kan lämnas in på Siviks återvinningscentral.

Utfasning av gamla tvåtaktsmotorer med förgasare är en del i Havs och Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för att förbättra miljöstatusen Nordsjön och Östersjön. Se åtgärd 41 Aktiv utfasning av tvåtaktsmotorer med förgasare på fritidsbåtar i Marin strategi för Nordsjön och Östersjön (havochvatten.se) Länk till annan webbplats.

För att förbättra vår vattenkvalité behöver vi se en utfasning av äldre tvåtaktsmotorer med förgasare, så det är bra att allmänheten vet att gamla båtmotorer kan lämnas in på Siviks återvinningscentral säger miljö- och klimatstrateg Linnea Lämås.

Carl Rönnow, på Svenska Båtunionen berättar varför det är så viktigt att fasa ut de gamla tvåtaktsmotorerna:

Om du kör din gamla 70 hk 2-taktare på full gas i 25 timmar kommer du hälla ut 300 liter oförbränd bensin rakt ut i vattnet. Om du istället byter ut den mot en nyare 2-taktare eller 4-taktare minskar bränslespillet till cirka 15 liter. Det är en skillnad på 285 liter!

För att bidra till en cirkulär ekonomi är det också viktigt att samla in motorer som kanske bara ligger och skräpar för att de är trasiga eller inte längre används så att de kan återvinnas. Daniel Högberg som jobbar åt Rambo på Siviks återvinningscentral berättar att:

Privatpersoner kan lämna båtmotorer på Siviks återvinningscentral precis som vilket annat grovavfall. Tänk bara på att den skall vara tömd på olja & bensin innan inlämning sker så att hanteringen kan ske på ett bra och säkert sätt.