Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

I måndags var första skoldagen för våra nyanlända ukrainska elever

Gullmarsskolan F-6 utökade i måndags sitt elevantal med 28 elever då de nyanlända ukrainska barnen hade sin första dag i den svenska skolan. 

Gullmarsskolan F-6 är Lysekils kommuns mottagningsenhet för barn i låg- och mellanstadieåldern. Det innebär att alla nyanlända barn som inte har med sig det svenska språket börjar sin skolgång i en språkklass på Gullmarsskolan F-6. I måndags var det dags för de ukrainska eleverna att ha sin första skoldag i svensk skola. Totalt blir det en klass med 28 elever tillsammans med 3 lärare och en språkstödjare/tolk på ukrainska. Vid besöket var det full aktivitet i klassrummet och eleverna arbetade på för fullt. Det var en glad stämning och flera av eleverna hade redan lärt sig lite svenska och kunde hälsa och säga sina namn. Det var de väldigt stolta över.

Hur ser processen in i skolan ut för nyanlända elever?

Alla elever som börjar i språkklassen på Gullmarsskolan F-6 får genomgå en kartläggning, för att se i vilken klass de ska gå. Det baseras på elevens tidigare kunskaper och färdigheter. Först görs en kartläggning över elevens kunskaper för placering i rätt klass. När detta är gjort börjar eleverna i den klassen i den skola som ligger i det upptagningsområde där eleven bor. På den skolan får eleverna läsa svenska som andraspråk och fortsätta sina studier med sina nya klasskamrater.

Vår uppgift är att ge eleverna ett varmt välkomnande och en trygg och bra skolstart. avslutar en av rektorerna på Gullmarsskolan F-6.