Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Vecka 12 - Hur påverkar säkerhetsläget i Europa Lysekils kommun?

Sedan 12 mars har Lysekils kommun tagit emot cirka 100 personer, anvisade hit av Migrationsverket. Det är personer som flytt kriget i Ukraina och söker skydd i Sverige.

Inriktningsbeslut – säkerhetspolitiska läget

Med anledning av utvecklingen av det säkerhetspolitiska läget i Europa har den allmänna hotbilden mot Sverige höjts. Detta har skapat oro bland medborgare och ökat risken för att kommunens verksamheter att drabbas av störningar i leveransen av vissa varor och tjänster samt cyberhot och påverkanskampanjer.

Ändrade migrationsmönster förväntas även innebära ett påtagligt ökat tryck av att hjälpa människor som flytt från kriget. Ett inriktningsbeslut togs den 4 mars av kommundirektör Karolina Samuelsson. Beslutet utgör kommunens inriktning för att hantera effekterna av den negativa utvecklingen av det säkerhetspolitiska läget.

Inriktningsbeslut

Lysekils kommuns förvaltningar och bolag ska:

  • följa händelseutvecklingen och vara extra vaksamma
  • säkerställa uthållighet och minska sårbarheter inom samhällsviktiga verksamheter
  • förbereda strukturerat och effektivt mottagande av människor som flytt
  • tidigarelägga förmågestärkande åtgärder inom arbetet med civiltförsvar
  • begränsa oron hos medarbetare och medborgare.

Ansökningsprocess

De personer som kommit till Lysekil på flykt undan kriget i Ukraina befinner sig i olika stadier i ansökningsprocessen hos Migrationsverket. Ett antal har ansökt och väntar på beslut och några har inte än fått tid hos Migrationsverket och därigenom inte påbörjat sin ansökningsprocess​.

I dag 25 mars går en buss gå till Migrationsverket i Göteborg över dagen. Detta för att ett antal av de personer som kommit till Lysekil från Ukraina ska kunna slutföra sin registrering hos Migrationsverket.

Många människor på flykt

Lysekils kommun har i dagsläget tagit emot cirka 100 personer på flykt undan kriget i Ukraina. Behovet är fortfarande stort av platser runt om i Sverige. Lysekils kommun har meddelat Migrationsverket sedan tidigare att vi är beredda och kan ta emot upp till 200 personer.

Boende

Det kommunala bostadsbolaget LysekilsBostäder AB har i samarbete med kommunen, frivilliga initiativ, föreningar och näringsliv iordningsställt lägenheter på Badhusberget som kommunen har kunnat erbjuda som boende.

Utöver dessa lägenheter har också Lysekilshemmet, som i dagsläget står tomt, förberetts för att kunna ta emot fler personer, men då som ett evakueringsboende. Ett tillfälligt boende till skillnad mot de lägenheter som iordningsställts på Badhusberget.

Lysekils kommun tillhandahåller boende, mat, enklare inköp och bistår med hjälp i kontakt med sjukvården, Migrationsverket och andra aktörer. ​

Förskola och skola

På måndag den 28 mars startar skolan för en del av de barn och unga som kommit till Lysekil från Ukraina. Under några veckor kommer eleverna att tas emot i en mottagningsgrupp för att få information om det svenska skolsystemet och få en första uppstart. Eleverna kommer sedan slussas in i en förberedelseklass för att få undervisning på engelska och svenska med stöd av personer som kan Ukrainska innan de kan börja i den ordinarie grundskolan.

Elever från årskurs nio kommer tas emot på introduktionsprogrammet på Gullmarsgymnasiet.

För barn som är i förskoleålder kommer plats att erbjudas under våren.