Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Katter ska märkas och registreras

Nu blir det obligatoriskt att märka och registrera sin katt på samma sätt som i dag gäller för hundar.

Skyldighet för djurägare att märka och registrera sin katt

I höstas föreslog regeringen i en proposition att det ska införas en skyldighet för djurägare att märka och registrera sin katt och den 2 mars röstade riksdagen ja till lagändringsförslagen som träder i kraft den 1 januari 2023.

Katter som saknar ett hem riskerar att utsättas för sjukdomar, parasiter och svält. Med ett krav på märkning och registrering av katter blir det lättare att skilja ägda katter från katter som saknar ett hem.

– Katten är ett älskat och uppskattat djur och ett av våra vanligaste sällskapsdjur. Tyvärr finns det också många katter som saknar ett hem. Genom förslaget kommer det att gå lättare och snabbare att återförena en bortsprungen katt med sin ägare och att identifiera vilka katter som saknar ett hem så att de kan tas om hand. Kraven stärker djurskyddet och bidrar också till att tydliggöra ägaransvaret och höja kattens status, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Att registrera och märka sin hund är redan i dag en skyldighet enligt lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Nu ska kraven också gälla för alla katter som stadigvarande vistas i Sverige. Statens jordbruksverk får ansvaret för att föra register över kattägarna.