Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Arbete pågår för en säkrare skolväg, mer belysning och en hundrastgård

Nu pågår etapp 1 i projektet för att skapa en säkrare skolväg.

Projektet pågår enligt tidsplan. Just nu är vägen avstängd i korsningen mellan Östra och Västra Kronbergsgatan för etapp 1.

I bildspelet kan du ta del av hur det kommer se ut när det är klart. Lysekil kommun har fått bidrag från Boverket för att sätta upp belysning och skapa trygghet i området.

Projektet är uppdelat i 3 steg

Steg 1 är att bygga en säker och trygg skolväg med upphöjd gångöverfart (övergångsställe) och bättre belysning.

Steg 2 att bygga fler parkeringsplatser som under dagtid kan nyttjas av förskolans personal och under resterande tid kan nyttjas som boende/besöksparkering.

Steg 3 är att bygga en efterlängtad hundrastgård där det idag är ett gräsområde mellan idrottssalen och Blåstället.