Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Fyra kvinnor på ledande chefspositioner svarar på frågor om jämställdhet

Under veckan har vi uppmärksammat den internationella kvinnodagen på olika sätt. Som ett avslut på veckan har vi ställt frågor till några av alla de kvinnor i vår organisation som sitter på ledande chefspositioner.

Ni har kunnat läsa om hur kommunen arbetar med jämställdhet, kunnat ta del av böcker skrivna av kvinnor och gå en tipspromenad om kvinnors rättigheter. Vi har också lyft fram och uppmärksammat olika kvinnor i vår organisation.

Som ett avslut på veckan har vi ställt några frågor till kommundirektör Karolina Samuelsson, Havets Hus Vd Maria Jämting, LEVAs Vd Susanne Malm och socialchef Eva Andersson. De är några av alla de kvinnor i vår organisation som sitter på ledande chefspositioner.

Nedan kan du läsa om varför de tycker det är viktigt att en arbetsplats arbetar för och med jämställdhet, hur de tycker att allmänheten kan bidra till ett mer jämställt samhälle, om de stött på motgångar eller negativitet på grund av att de är kvinnor och slutligen deras tips till tjejer och kvinnor som själva vill nå framgång i arbetslivet.

Varför tycker ni det är viktigt att en arbetsplats arbetar för och med jämställdhet?

Kan ni ge något exempel på hur ni arbetar med jämställdhet?

En jämställd arbetsplats är viktig så att alla ges samma förutsättningar i sitt arbete. Det är också viktigt att ta vara på allas potential och uppmuntra olikheter och kreativitet.

En jämställd arbetsplats skapar dynamik och utvecklar verksamheten genom att man ser på saker och ting utifrån olika perspektiv. Det skapar också en ökad glädje och engagemang! Vi är noga med att ge lika lön för lika arbete och är positivt inställda till att både män och kvinnor ges förutsättningar att kombinera föräldraskap och arbete.

Det skall inte vara någon skillnad på vem som är hemma med sina barn, och arbetet måste ge förutsättningar för det. Vi tror också på att om ett bolag eller arbetsplats präglas av ett jämställt och inkluderande synssätt så bidrar det till ett mer professionellt bemötande av medarbetare, samarbetsparters, ägare och kunder.

Det händer mycket framåt och som kommun måste vi använda all vår kraft för att klara de utmaningar och möjligheter vi står inför. Då kan ingen lämnas utanför eller inte ges lika goda möjligheter att bidra. Det är för mig skäl att arbeta med frågor som rätten till heltid, jämställda löner och lika möjligheter att vara föräldraledig eller ta ett chefsjobb.

Hur tycker ni att allmänheten kan bidra till ett mer jämställt Lysekil?

Var nyfiken på andra och tänk på att bemöta andra med respekt. Våga vara modig och utmana invanda tankemönster, våga ifrågasätta och uppmärksamma ojämställdhet.

Allt fler kvinnor blir och är chefer, men det är än ingen självklarhet att kvinnor sitter på ledande positioner och det skiljer sig markant mellan branscher och sektorer.

Har ni stött på motgångar eller negativitet på grund av att ni är kvinnor?

Både ja och nej. Att vara kvinna har haft betydelse, även om vi kanske inte blivit motarbetad på grund av detta. Våra röster har kanske inte alltid blivit lyssnad på i forum där man varit ensam kvinna.

Vissa beslut har tagits i forum där bara män varit närvarande, men ser inte det som en direkt motgång. Sen har man ju varit med och behövt förändra normer och tankesätt, men har inte direkt blivit motarbetad i detta.

Som ung kvinna/tjej jobbade jag inom bilindustrin. En mansdominerad bransch men än dock med relativt lika möjligheter för män och kvinnor. Som inspiration i ett utvecklingsprojekt för Saab 9000 fick vi möjlighet att följa med till USA och provköra utprovningsbilar på motorbana. Jag blev uttagen att representera min arbetsgrupp men blev senare nekad av ledningen att följa med pga att tjejer inte fick köra på den bana som var aktuell, säger Susanne Malm, VD på det kommunala bolaget LEVA i Lysekil AB.

Sverige är ett av de länder som kommit längst i sitt jämställdhetsarbete inom EU. Vi har fortfarande en lång väg att gå och mycket arbete måste fortfarande göras för att nå målet att kvinnor och män har samma möjligheter till att forma samhället och sina egna liv.

Har du några tips till andra tjejer och kvinnor som vill nå dit du är idag?

Maria: Skaffa dig den kunskap du behöver inom det område du vill arbete, lita på din egen förmåga och se till att ha bra mentorer!

Karolina: Lita på din egen förmåga och förutsätt att allt är möjligt. Det ger både dig själv och andra energi att ta dig dit du vill!

Susanne: Var dig själv och acceptera olikheter. Tillsammans är vi starka.

Eva: Tro på er själva och er kompetens. Våga lita på att det går utmärkt att söka ett jobb även om du inte uppfyller alla krav i annonsen för det kan ingen. Ta chansen att hoppa på nya saker och satsa på din utveckling. Du kommer att upptäcka att det är fantastiskt roligt!!