Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Grävarbete parallellt med väg 162

Under kommande tre veckor så kommer det grävas för fiberkabel utefter gång- och cykelvägen utmed väg 162.

Under vecka 10 till vecka 13 kommer grävarbete för förstärkning av fiberinfrastrukturen pågå längs gång- och cykelvägen som ligger parallellt med väg 162. Grävningen startar i norr i höjd med ridhuset Ekebacken fortsätter söderut förbi Dalskogens industriområde, passerar Bilia och slutar vid Kommunens förråd.

Tyvärr kommer vi till och från stänga av eller begränsa gång- och cykeltrafiken på sträckan under dessa veckor.

Fibernäten som finns i kommunen ägs av de nationella aktörerna och på landsbygden i Lysekil så ägs näten av fiberföreningar. I projektet som denna grävning är del av, går ut på att binda samman de olika näten och få en infrastruktur som hänger samman.

Huvudmän för projektet är Lysekil kommun och Västra Götalandsregionen.