Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Volta Greentech - Utvecklar innovativ produkt med alger som minskar global uppvärmning

Karolina Samuelsson, Cora Taylor, Elena Alabarces Alvarez, Renée Daun, Alexander Jönsson och Fredrik Åkerman

Karolina Samuelsson, Cora Taylor, Elena Alabarces Alvarez, Renée Daun, Alexander Jönsson och Fredrik Åkerman

Lysekils kommun besökte företagets pilotanläggning som hittat en lösning för att minska metangasutsläpp från kor med 80% genom ett kosttillskott gjort på alger.

I lokalen testas metoder för odling och produktion av rödalger. Målet är att inom kort skala upp produktionen. Redan idag används produkten av bönder i Sverige och tester visar att endast några få gram om dagen av kosttillskottet reducerar kornas utsläpp markant.

Företagets vision är att vara en ledande aktör på världsmarknaden i kampen mot global uppvärmning. Idag har företaget nio anställda från världens alla hörn med kompetenser inom bland annat kemi, marinbiologi och produktionsteknik.

På mötet diskuterades vilka resurser som finns lokalt och regionalt för att stötta nyetablerade företag i dess olika faser. Förutom nätverk för producerande företag och forskningsinstitut har de även behov av att lära känna lokala företag. Som nyinflyttade vill de även ha mötesplatser och möjligheter att lära känna människorna i Lysekils kommun för att få en härlig fritid att kombinera med sitt intensiva företagande.

Vi ser fram emot att vara en del av Volta Greentechs utvecklingsresa och skapa förutsättningar för deras framgång, säger kommundirektör Karolina Samuelsson.