Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Hur arbetar Lysekil kommun som arbetsgivare med jämställdhet?

Helen Karlsson HR-chef

Målet för jämställdhetsarbetet är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att forma samhället och sina egna liv.

Lysekils kommun

Som kommun strävar vi efter en jämn könsfördelning inom alla funktioner och på alla nivåer i organisationen och beaktar jämn könsfördelning vid rekrytering och kompetensutveckling. Vi ser till att både kvinnor och män, i olika åldrar och med olika bakgrund syns i kommunens annonser, informationsmaterial, på mässor, seminarier, besök i skolor, gymnasieskolor och på universitet m.m.

Kommunen arbetar med heltid som norm, med alla våra anställningar, i syfte att skapa en mer jämställd organisation. I Lysekils kommun ska det vara möjligt att förena förvärvsarbete och föräldraskap, oavsett kön. Vi arbetar även årligen med att genomföra lönekartläggningar för att upptäcka och åtgärda osakliga löneskillnader baserat på kön, i lika och likvärdiga arbeten.

På vilket sätt har ett jämställdhetsarbete en positiv påverkan på en arbetsplats?

Nästan all forskning pekar på fördelarna med fler kvinnliga ledare på arbetsplatserna, enligt Hållbart Näringsliv. Det spelar ingen roll om det är inom innovation, lönsamhet eller tillväxt.

Ju mer jämställt ett företag är desto bättre mår personalen och arbetsmiljön förbättras. Detta kan tänkas vara självklart; att ju mer mångfald av olika människor och bakgrunder desto större acceptans och medmänsklighet.

När man får in fler kvinnor i arbetsgrupperna breddas erfarenheter och kompetens. Dessutom skapas mångfald med människor från olika bakgrunder bredare kontaktytor mot olika delar av samhället, vilket också är en positiv aspekt som kan leda till ekonomisk effektivitet.

Hur tycker du att allmänheten kan bidra till ett mer jämställt Lysekil?

Vi behöver alla tillsammans prata om lika rättigheter för både kvinnor och män och framgångsrikt fortsätta uppmärksamma kvinnors situation i våra verksamheter och i vårt samhälle. Detta hoppas vi skapar en mer jämlik framtid, där vi kan utvecklas och växa tillsammans.

Vad skulle du vilja skicka med till kvinnor som är arbetstagare runt om i kommunen?

Den internationella kvinnodagen ger oss tillfälle att reflektera över jämställdhetsarbetet för att skapa ett samhälle där kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

#tillsammansärvilysekilskommun