Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Nu erbjuder Lysekils kommun fem tomter till försäljning i Spjösvik

Vill du bygga hus, ett stenkast från havet, omgiven av berghällar och vacker natur?

Spjösvik genomgår en förvandling från fritidshusområde till ett modernt bostadsområde för åretruntboende. En attraktiv plats genom årets alla årstider för dig som vill skapa ett boende på kustklimatets villkor, på berghällar av granit.

Anläggningsarbetet är i huvudsak genomfört och området är nu redo för inkoppling på det kommunala va-nätet. Infrastrukturen har uppgraderats med bredare gator, gång- och cykelvägar samt parkering.

Anläggningarna har asfalterats och området har fått gatubelysning. Föreningen Lyse Fiber är etablerad i området och har förberett med ledningsdragning så att alla som vill enkelt kan ansluta sig till fibernätet.

Tomterna presenteras i olika format så som text, bild, drönarfoto, film och 3d-modell.

Är du intresserad av att köpa tomt eller bara nyfiken på vad vi har att erbjuda? För att ta del av erbjudandet i sin helhet följ länken och välj kommunala tomter till salu.

Aktuellt erbjudande

Kartskissen visar aktuella erbjudande och område för kommande markanvisningstävling.

B1 område för flerbostadshus
B2 område för gruppbyggda småhus eller villor

De blåmarkerade områdena på kartskissen är tomter som omfattas av försäljning nu. De rödmarkerade områdena är tomter som omfattas av markanvisning.

De fem tomterna säljs i befintligt skick. Storleken varierar mellan ca 544 - 692 kvm och priset ligger i intervallet 1,5–1,7 miljoner kronor. Från och med 7 mars och tre veckor framöver finns möjlighet att fundera över erbjudandet efter det startar fördelning av tomter utifrån inkomna ansökningar.

Tomterna presenteras i olika format så som text, bild, drönarfoto, film och 3d-modell.

Under våren kommer vi att genomföra en markanvisningstävling för resterande tomter i områdets centrala del. Efter det fortsätter arbetet med områdets norra del som möjliggör både småhusbebyggelse och flerfamiljshus med lägenheter.

Är du intresserad av att köpa tomt eller bara nyfiken på vad vi har att erbjuda? För att ta del av erbjudandet i sin helhet följ länken och välj kommunala tomter till salu.

Tillgänglighet

skulle du ha problem med att ta del av innehållet i erbjudandet kan du meddela oss via e-post registrator@lysekil.se. Vi försöker svara skyndsamt, normalt inom fem arbetsdagar. Du kan också kontakta kontaktcenter på telefon 0523-613000.

Kontaktuppgifter

E-post: planochbygg@lysekil.se
Kontaktcenter telefon: 0523-61 30 00