Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Nu får vi återigen besöka våra anhöriga inom äldrevården

Socialtjänsten fortsätter dock med vissa försiktighetsåtgärder för att besöket ska bli så säkert som möjligt

Glädjande nyhet

Nu är vi återigen välkomna att besöka våra anhöriga på våra äldreboenden i kommunen!

"Vi är glada att vi nu kan ta bort avrådan från besök på våra boenden för äldre. Ett tack riktas till anhöriga, personal och de boende som har haft tålamod och visat förståelse för situationen.

Vissa rutiner för att motverka smittspridning kommer att finnas kvar och vi följer som tidigare situationen noggrant för att ha en beredskap för att kunna återinföra åtgärder vid behov.” säger Hampus Karlsson avdelningschef för vård och omsorg.

På grund av den kraftigt ökade smittspridningen av Covid-19 införde Socialtjänsten i januari en avrådan från alla besök på kommunens vård- och omsorgsboenden. Denna avrådan är nu borttagen. Vissa försiktighetsåtgärder kvarstår, för att besöket ska bli så säkert som möjligt.

Att tänka på vid besök på ett vård- och omsorgsboende:

  • Om du har minsta förkylningssymtom så stanna hemma.
  • Det är bra om du hör av dig till enheten och berättar att du kommer på besök.
  • Begränsa hur många som kommer och besöker per tillfälle, vi ser helst att det är max 2 personer per besök.
  • Ha god handhygien samt hosta och nys i armvecket. Sprita händerna och använd munskydd. Personal på vård- och omsorgsboendet tillhandahåller munskydd.
  • Håll avstånd under besöket, både till din anhörige/närstående som du besöker, och till personal och övriga boende.
  • Vid besöket - stanna i din anhörige/närståendes lägenhet och undvik gemensamma utrymmen med hänsyn till övriga boende.