Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

ABC-gruppträffar för föräldrar våren 2022

Fyra tillfällen där du får enkla tips och verktyg att använda i vardagen

Träffarna vänder sig till alla föräldrar/vårdnadshavare med barn i åldern 3-12 år. Du behöver inte ha problem i relationen till ditt barn för att vara med utan träffarna ger enkla tips och verktyg i vardagen som är bra för alla.

Få saker är viktigare än relationen till våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt. En trygg uppväxt ger förutsättningar till trygga och självständiga individer. Men de flesta av oss föräldrar kan känna igen oss i vardagssituationer där relationerna sätts på prov.

Välkommen att diskutera på fyra gruppträffar! På våra träffar tar vi del av både varandras erfarenheter och aktuell forskning. Lärdomar och insikter tar vi sedan med oss och praktiserar hemma mellan träffarna.

Vad är ABC?

ABC, som är en förkortning av ”Alla barn i centrum”, är gruppträffar med tillhörande kursmaterial som har sin utgångspunkt i barnkonventionen. Det är framtaget både utifrån det som föräldrar i Sverige angivit att de önskar/behöver men också utifrån det som forskning visat sig vara bra för både barn och föräldrar

Vad sker vid gruppträffarna?

ABC består av fyra gruppträffar för föräldrar kring varsitt tema. Hela kursen pågår under ungefär två månader och varje möte tar cirka två och en halv timma. Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har som mest 10 deltagare. Du som bor i Lysekils kommun och har barn mellan 3–12 år är välkommen att anmäla dig via foraldrakurs@lysekil.se

Var och vilken tid?

Plats: Mariedalskolan

Tid: Tisdagar kl. 17.30-ca 20.00

Datum för träffar: 22 mars, 5 april,19 april och 3 maj

Kursledare: Sara Nordholm och Lisa Swanberg

Vad kostar det att vara med?

Träffarna är kostnadsfria, anmälan krävs. Vi bjuder på fika.

Hur anmäler jag mig?

Anmälan och/eller frågor om gruppträffarna till: foraldrakurs@lysekil.se

Eller via mobil
Helene Lindvall: 0721 45 48 38
Lotta Strandberg: 0721 45 48 39

Sista anmälningsdagen för ABC-träffarna fredagen den 11 mars