Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Lägesbild Covid-19 vecka 4

Lysekils kommun sammanställer en samlad lägesbild med anledning av covid-19. Ta del av nuläget här.

Läget i kommunen

Folkhälsomyndighetens statistik visar på oroväckande 245 nya fall i Lysekils kommun för vecka 4 jämfört med 344 nya fall vecka 3.

Vi måste fortsätta vara vaksamma på symtom och stanna hemma i så fall. ALLA rekommenderas att hålla avstånd och undvika trängsel i offentliga miljöer.

Läget i regionen

Under vecka 4 rapporterades 48 046 fall med covid-19 jämfört med vecka 3 då 44 791 fall rapporterades med covid-19

De är fortsatt förlängda svarstider från laboratorierna och eftersläpning i inrapportering på grund av senaste veckornas ökning av fall vilket innebär att statistiken för enskilda veckor ska tolkas med försiktighet.

Läs veckorapporten, vecka 4, från Smittskydd Västra Götaland om covid -19 Länk till annan webbplats.

Läget nationellt

Regeringen meddelade vid en presskonferens den 3 februari att man den 9 februari kommer att lätta på vissa restriktioner. Läs vilka restriktioner som upphör att gälla den 9 februari på Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats..

Rekommendationer som fortsatt gäller efter 9 februari är:

  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.
  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig att vida särskilda försiktighetsåtgärder.
  • Återgången till arbetsplatserna bör ske successivt för de som arbetar hemifrån. Arbetsgivaren avgör hur.
  • Ny protagningsindikation fokuserat på personal, patienter och omsorgstagare inom hälso- och sjukvården och äldreomsorgen. Allmänheten rekommenderas inte längre att testa sig.