Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Förslag på sänkta arbetsgivaravgifter för unga sommaren 2022

.

Regeringen går vidare till riksdagen med förslag på skatter som behöver förändras.

Det gäller sänkta arbetsgivaravgifter för unga sommaren 2022 och begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år. Förslaget är en av de stöd- och stimulansåtgärder som genomförs under 2022 för att ytterligare stödja återhämtningen efter pandemin och stötta företag med många unga anställda.

En tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som vid årets ingång fyllt 18 men inte 23 år är sedan tidigare införd för perioden januari 2021 till och med mars 2023. Regeringen föreslår nu att arbetsgivaravgifterna sänks ytterligare för unga under sommaren 2022. Förslaget innebär att endast ålderspensionsavgiften på 10,21 procent ska betalas på ersättning upp till 25 000 kronor till unga under juni–augusti 2022.

Nedsättningen föreslås utformas på samma sätt som den förstärka nedsättningen som gällde under sommaren 2021.

Förslaget beräknas kosta 1,55 miljarder kronor 2022 och föreslås träda i kraft den 1 juni 2022 för ersättning som betalas ut under juni, juli och augusti 2022.

Bestämmelsen föreslås träda i kraft den 1 maj 2022.

Vi uppdaterar löpande.