Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Nu satsar fem tunga forskningsaktörer på marin forskning

Fotograf: Eduardo Infantes

Chalmers, Göteborgs universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, KTH och RISE har gått samman för att satsa på och driva den marina forskningsstationen Kristineberg under namnet Kristineberg Center för marin forskning och innovation.

Målet med den nya överenskommelsen är att Kristineberg Center ska bli en av Europas ledande marina forsknings- och innovationsmiljöer.

Överenskommelsen är ett bevis för Kristinebergs styrkor och särställning inom marin forskning, säger Eva Wiberg, rektor för Göteborgs universitet. Vi är fem aktörer som med detta visar att marin forskning, innovation och hållbara hav och kuster är en global utmaning som vi satsar på.

På Kristineberg bedrivs redan många olika typer av projekt inom en rad marina områden. Några av dem innefattar att utveckla nya material och livsmedel från havet. Andra berör klimatets påverkan på det marina livet och omfattar både undervattensrobotar och digital teknik.

Stärkta resurser för marin forskning och innovation

Genom den nya överenskommelsen kommer parterna att tillsammans utveckla forsknings- och innovationsmiljön utifrån behoven i samhället och i samklang med andra miljöer.

Kristineberg Center ska erbjuda forskningsinfrastruktur, test- och demonstrationsanläggningar och laboratorier samt möjligheter för möten, utbildning och arbetsplatser. Centret blir en öppen och inkluderande marin forsknings- och innovationsmiljö för akademi, utbildningar, företag, myndigheter, organisationer och individer. Tanken är att den ömsesidiga påverkan föder idéer, ny kunskap och nya samarbeten.

Det är svårt att som enskild aktör nå framgång, utan det krävs att flera parter samarbetar och drar nytta av närhet till varandra och gemensam infrastruktur, säger Eva Wiberg.

Ska bli ledande i Europa

Överenskommelsen mellan parterna är på fem år och Göteborgs universitet kommer att vara värd för Kristineberg Center. Centret organiseras som en nationell forskningsinfrastruktur där flera parter samverkar kring styrning och planering – något som även möjliggör för fler offentliga aktörers engagemang.

Jag har stora förhoppningar. Målet är att Kristineberg Center ska bli en av Europas ledande marina forsknings- och innovationsmiljöer, säger Eva Wiberg.

Centret ska även bidra till att stärka utvecklingen av en hållbar blå ekonomi samt öka svensk attraktions- och konkurrenskraft.

Bidrar till vision Lysekil 2030

”Lysekil är en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Lysekil är en självklar mötesplats och ledande inom maritima näringar ” Vision Lysekil 2030.

En del av vår vision är att bli ledande inom maritima näringar. Vi har ett pågående utvecklingsarbete i kommunen och Kristineberg Center för marin forskning och innovation ger oss så mycket bättre förutsättningar att lyckas, säger Karolina Samuelsson, kommundirektör i Lysekils kommun.

"Maritima Lysekil är en kraft att räkna med", är ett av utvecklingsområdena kommunen arbetar med. Lysekils kommuns geografiska läge tillsammans med befintlig maritim forskning och företagande gör ”Maritima Lysekil” till ett utvecklingsområde med stor potential.

Maritima Lysekil har som övergripande mål att skapa tillväxt genom samverkan. Den utveckling som Kristinebergs center genomgått under senare år är mycket positiv och de mål som aktörerna satt upp för satsningen går hand i hand med de mål vi själva har i kommunen säger Jan-Olof Johansson, kommunalråd i Lysekils kommun.

Kontakt:

Michael Johansson
Avdelningschef Hållbar utveckling
E-post: michael.johansson@lysekil.se

Om Kristienberg

Kristineberg ligger i Fiskebäckskil i Lysekils kommun och är en av världens äldsta marina forskningsstationer som grundades år 1877 under namnet Kristinebergs zoologiska hafsstation på initiativ av Sven Lovén. Tidigare drevs stationen av Kungl. Vetenskapsakademien och har de senaste tio åren ingått i Göteborgs universitets marina infrastruktur. Stationen har sedan start utgjort ett internationellt nav för marin forskning.