Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2024-07-09

Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2024-07-09

Paragrafer

47-53

Datum då anslaget sätts upp

2024-07-09

Datum då anslaget tas ned

2024-07-31

Förvaringsplats för anslaget

Kommunstyrelseförvaltningens verksamhetssystem