Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2024-05-30

Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2024-05-30

Paragrafer

34-46

Datum då anslaget sätts upp

2024-06-04

Datum då anslaget tas ned

2024-06-26

Förvaringsplats för anslaget

Kommunstyrelseförvaltningens verksamhetssystem