Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2024-03-21

Nämnd

Scialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2024-03-21

Paragrafer

12-26

Datum då anslaget sätts upp

2024-03-21

Datum då anslaget tas ned

2024-04-12

Förvaringsplats för anslaget

Kommunförvaltningens verksamhetssystem