Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Värdskap och tillgänglighetspris

Ändamål

Priset premierar insatser med inriktning mot värdskap, bemötande, information, kommunikation och förbättrad fysisk tillgänglighet i offentliga miljöer. Det kan också handla om ökad inkludering, delaktighet och jämlikhet i samhället.

Villkor

Priset ska gå till en organisation, förening, företag, kommunal verksamhet eller enskild person som gjort en särskild insats för värdskap och/eller tillgängligheten i kommunen, utöver det som lagen föreskriver.

Ansökan och nominering

Nominering samt motivering ska inlämnas till kommunstyrelseförvaltningen under perioden februari-mars. Lysekils kommun kan själva föreslå pristagare. Beslut tas av kommunstyrelsen i april.

Utdelning

Vid nationaldagsfirandet.

Prissumma och finansiering

Prissumman är 6000 kr samt diplom och blomma. Finansiering genom kommunstyrelsen.

Ansvarig funktion

Kommunvägledare vid kommunstyrelseförvaltningen.

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se