Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Lysekils kulturstipendium

Ändamål

Lysekils kulturstipendium utdelas som stöd och hjälp åt den som visar lovande förutsättningar för insatser inom det kulturella verksamhetsområdet.

Villkor

Stipendiet har karaktären av arbets-, rese- och studiestipendium. För att erhålla stipendiet ska stipendiaten verka inom konstnärlig och vetenskaplig verksamhet inom litteratur, musik, teater, film, konst, konsthantverk, vetenskap, journalistik, bildningsverksamhet, hembygdsvård eller därmed jämförbara området av kulturell verksamhet. Berättigade att erhålla stipendiet är personer som är bosatta i kommunen eller som genom sin verksamhet har nära anknytning till densamma.

Ansökan, nominering och beslut

Ansökan samt motivering ska inlämnas till utbildningsförvaltningen under perioden februari-mars. Stipendium ska sökas för egen räkning. Beslut tas av utbildningsnämnden i april.

Utdelning

Vid det kommunala nationaldagsfirandet.

Prissumma och finansiering

10 000kr samt diplom och blomma. Finansiering genom utbildningsnämnden.

Ansvarig funktion

Föreningsutvecklare vid utbildningsförvaltningen.

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se