Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Förtjänstfull föreningsledare

Ändamål

Förtjänstfull föreningsledare tilldelas ledare inom kommunens föreningsliv som genom sina insatser på ett förtjänstfullt sätt främjat sin förening. Nämnden vill genom priset uppmuntra föreningar och privatpersoner att engagera sig i ledarrollen och i ledarrekryteringen till föreningslivet. Som ledare tar man inte bara på sig uppgiften att utveckla föreningens verksamhet utan gör i många fall även en stor social insats. Ett arbete som inte nog kan betonas och uppskattas.

Villkor

Priset kan tilldelas person som är eller har varit verksam inom en förening registrerad i Lysekils kommun.

Ansökan, nominering och beslut

Nominering samt motivering ska inlämnas till utbildningsförvaltningen under perioden februari-mars. Utbildningsnämnden kan själva föreslå pristagare. Beslut tas av utbildningsnämnden i april.

Utdelning

Vid det kommunala nationaldagsfirandet.

Prissumma och finansiering

Prissumman är 6000 kr samt diplom och blomma. Finansiering genom utbildningsnämnden.

Ansvarig funktion

Föreningsutvecklare vid utbildningsförvaltningen.

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se