Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Folkhälsopris

Ändamål

Folkhälsopriset syftar till att uppmuntra och uppmärksamma initiativ som stärker och stimulerar en förbättrad folkhälsa i Lysekils kommun.

Villkor

Lysekils folkhälsopris delas ut till en person, en grupp av personer, en förening eller motsvarande som gör särskilt uppmärksammande insatser inom folkhälsoarbetet eller annars på ett aktivt sätt arbetar för folkhälsan i Lysekils kommun. Berättigade att erhålla pris är personer som är bosatta i kommunen eller som genom sin verksamhet har nära anknytning till densamma. Vid val av prismottagare ska folkhälsofrågor som i ett brett perspektiv berör människans hälsa uppmärksammas.

Ansökan, nominering och beslut

Nominering från allmänheten sker via Rådet för folkhälsa och social hållbarhet som utser pristagare. Rådet för folkhälsa och social hållbarhet kan utse pristagare utan att nominering föreligger. Folkhälsopriset kan endast delas ut en gång till samma mottagare.

Nominering samt motivering ska inlämnas till Rådet för folkhälsa och social hållbarhet under perioden februari-mars. Beslut tas i april.

Utdelning

Vid det kommunala nationaldagsfirandet.

Prissumma och finansiering

Prissumman är 6000 kr samt diplom och blomma. Finansiering genom Rådet för folkhälsa och social hållbarhet.

Ansvarig funktion

Folkhälsostrateg vid kommunstyrelseförvaltningen.

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se