Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Byggnadspris

Ändamål

Visa på byggnaders och platsers funktion, upplevelsevärden och samspel med övrig miljö. Öka intresset för byggnader och fysiska miljöers estetiska och arkitektoniska utformning och hur de påverkar människors välbefinnande. Uppmuntra ett hållbart och hänsynsfullt byggande som hushåller med mark, vatten, energi och andra naturresurser.

Villkor

Byggnadsverk vilka har fått slutbesked alternativt är färdigställda och tagna i bruk under perioden 1 juli till och med 30 juni året därefter.

Ansökan, nominering och beslut

Byggnadspriset delas ut vartannat år. Även kommunalt initiativ kan nomineras.

Sommar:
Allmän nomineringsperiod då allmänheten bjuds in att nominera via hemsida och affischer på stan.

Höst:
Förslagen publiceras på kommunens hemsida där allmänheten kan rösta på sin favorit.

December:
Samhällsbyggnadsnämnden röstar fram vinnaren av de två förslag som fick flest röster av allmänheten.

Utdelning

I samband med samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i januari.

Pris och finansiering

Diplom och blommor samt äran. Finansiering genom samhällsbyggnadsnämnden.

Ansvarig funktion

Bygglovsarkitekt vid samhällsbyggnadsförvaltningen.

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se