Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Bra idrottsprestation

Ändamål

Att till person, lag eller grupp genom priset visa kommunens uppskattning för genomförd idrottsprestation och därigenom främja utvecklingen av de lokala idrottsföreningarna.

Villkor

Priset kan tilldelas person, lag eller grupp som verkar i en förening registrerad i Lysekils kommun. Undantag kan göras om person boende i eller bördig från Lysekils kommun, för att utvecklas, utövar sin idrott i förening hemmahörande i annan kommun. Föreslagen pristagare ska vid utförd idrottsprestation ha fyllt 16 år.

Ansökan, nominering och beslut

Nominering samt motivering ska inlämnas till utbildningsförvaltningen under perioden februari-mars. Utbildningsnämnden kan själva föreslå pristagare. Beslut tas av utbildningsnämnden i april.

Utdelning

Vid det kommunala nationaldagsfirandet.

Prissumma och finansiering

Prissumman är 6000 kr samt diplom och blomma. Finansiering sker genom utbildningsnämnden.

Ansvarig funktion

Föreningsutvecklare vid utbildningsförvaltningen.

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se