Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Utbildningsnämnden

skolflickor läser bok tillsammans

Utbildningsnämnden ansvarar för all förskole- och skolverksamhet inom det offentliga skolväsendet, för barn och ungdom inom för- och grundskola samt anpassad grundskola. I uppdraget ingår även frågor gällande barnomsorg.

Utbildningsnämnden ansvarar även för gymnasieskola, anpassad gymnasieskola samt Komvux.

I utbildningsnämndens ansvar finns även kultur- och fritidsverksamhet.

Utbildningsnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare, nämnden väljs av kommunfullmäktige för en mandatperiod. Fullmäktige utser en ordförande och en vice ordförande att leda nämndens arbete.