Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Samhällsbyggnadsnämnden

Husbygge på gång

Samhällsbyggnadsnämnden har det övergripande ansvaret för att bygga en attraktiv, effektiv, trygg och säker miljö för kommunens invånare, företagare och besökare.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att Lysekils kommun har en god bebyggd miljö, god livsmiljö samt trygghet och säkerhet. Nämnden har ett särskilt ansvar för kommunens invånare, anställda, turister och andra gäster gällande planering av natur- och kulturmiljö, fastigheter, infrastruktur, IT och servicearbeten (kost, städ, intern administration).

Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt och miljömedvetet sätt med omtanke om kunder, invånare och besökare samt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Alla ska känna att kommunen förvaltar, utvecklar och bygger en hållbar och attraktiv kommun som ska vara en bra plats att leva och bo på.

Samhällsbyggnadsnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare, nämnden väljs av kommunfullmäktige för en mandatperiod. Fullmäktige utser en ordförande och en vice ordförande att leda nämndens arbete.