Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Nämnder

Nämnderna uppgift är att se till att kommunens verksamheter bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt.

Nämndernas ledamöter och ersättare är politiskt tillsatta och utses av kommunfullmäktige. Nämnder kan fatta egna beslut i kommunala angelägenheter, eller kan förbereda beslut för kommunfullmäktige.

Beslut som fattats av en nämnd kan överklagas enligt bestämmelserna i de lagar som gäller för nämnden, till exempel kommunallagen, förvaltningslagen eller andra speciallagar.