Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Socialförvaltningen

Två pojkar som leker med en trampbil.

Socialförvaltningen finns som ett stöd genom hela livet och ansvarar för biståndsbedömning, socialtjänst, äldreomsorg, LSS-verksamhet, socialpsykiatri och stöd till barn och unga.

Socialförvaltningen utgör det yttersta skyddsnätet i samhället och träder in när den enskilde behöver stöd som inte går att tillgodose självständigt.

Förvaltningens uppgift är att stärka invånares möjligheter att klara sig själva och vara en del av samhället. Detta innebär arbete med individ och familjeomsorg, vård och omsorg, omsorg om funktionshindrade samt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), samt mottagande av nyanlända och ensamkommande till
kommunen.

Exempel på ansvarsområden är äldreomsorg via särskilt boende och hemtjänst,
biståndsbedömning, omsorg om funktionshindrade, anhörigstöd, fältsekreterare som stöd till barn och unga, Familjens Hus som öppen förskola och samlingsplats, flyktingmottagande och socialtjänst.

Avdelningar och enheter

Avdelningen för mottagning och utredning

 • Biståndsbedömning SOL och LSS
 • Avgiftshandläggning
 • Anhörigstöd
 • Handläggning av barn- och ungdomsärenden
 • Familjerätt
 • Handläggning av alkoholtillstånd

Avdelningen för vård och äldreomsorg

 • Hemtjänst och trygg hemgång
 • Hemsjukvård och rehabilitering
 • Särskilt boende och korttidsboende

Avdelningen för socialt stöd

 • Boende för LSS och socialpsykiatri
 • Korttidsvistelse barn och unga
 • Personlig assistans
 • Boendestöd
 • Stöd till personer med missbruksproblematik
 • Stöd för familjer
 • Familjerätt