Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ritningar och ett hus.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett brett ansvarsområde där bland annat markplanering, bygglov, kartor, lokaler, kost och båtplatser ingår.

Samhällsbyggnadsförvaltningen planerar mark för näringsliv och bostäder, ordnar med båtplatser för invånare och har hand om gästhamnarna och ställplatser för husbilar.

Förvaltningen har också ansvar för kommunens lokaler med alltifrån klassrum till dygnetrunt-boenden. Lokalvårdsenheten håller rent och fint och kostenheten ser till att näringsriktig mat serveras i våra skolor och på våra boenden.

Att kommunens vägar och gator är anpassade för bilister, cyklister och gångtrafikanter är också förvaltningens ansvar, precis som att det är ordentligt skyltat.

En annan viktig service är kartor av olika slag med information för både invånare samt kommunens verksamheter.

Avdelningar och enheter

Samhällsbyggnadsförvaltningen består av följande avdelningar och enheter:

  • Serviceavdelningen (kostenheten och lokalvårdsenheten)
  • Stadsbyggnadsavdelningen (plan och byggenheten samt kart- och exploateringsenheten)
  • Tekniska avdelningen (fastighetsenheten, hamnenheten samt enheten för gata, park och natur).