Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Hjälp att komma in i arbetslivet

Här samlas funktioner som arbetar med vägledning och stöd till enskilda personer. Enheten omfattar också internt stöd och administration.

Den första kontakten med arbetslivsförvaltningen sker ofta genom enheten för vägledning och stöd. Arbetet riktar sig i första hand till personer som behöver hjälp för att bli självförsörjande. Enhetens funktion är att utreda vilka insatser som individen behöver hjälp med för att komma in i arbetslivet.

Områden som vi ansvarar för är till exempel:

  • ekonomiskt bistånd
  • budget- och skuldrådgivning
  • arbetsmarknadsstöd och koordinering för att hjälpa individer ut i arbetslivet
  • studie- och yrkesvägledning
  • nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet
  • kommunala aktivitetsansvar: insatser till ungdomar under 20 år som inte går i gymnasieskolan och saknar gymnasieutbildning

Läs mer nedan om delar av vår verksamhet.

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se