Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Förvaltningar

I Lysekils kommun finns fem förvaltningar som har ansvar för olika verksamhetsområden.

Förvaltningarna består av anställda medarbetare som inte är politiker. Förvaltningarnas uppgift är att utföra det arbete som de förtroendevalda fattat beslut om i kommunfullmäktige och de olika nämnderna.

Förvaltningarna är uppdelade i olika verksamhetsområden och i Lysekils kommun finns fem förvaltningar; kommunstyrelseförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen och arbetslivsförvaltningen.