Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Skattesatser

Lysekils kommuns intäkter består till största delen av de skatter du som invånare betalar. Skatteintäkterna baseras på en skattesats som fastställs av kommunfullmäktige varje år.

Skatten till kommunen ser ut som uppställningen nedan visar. Begravningsavgiften är obligatorisk och gäller alla invånare. Kyrkoavgiften gäller enbart medlemmar i Svenska kyrkan.

Skriv tabellbeskrivning här

Församling

Brastad

Bro

Lyse

Lysekil

Skaftö

Kommunen

22,46

22,46

22,46

22,46

22,46

Regionen

11,48

11,48

11,48

11,48

11,48

Summa

33,94

33,94

33,94

33,94

33,94Begravningsavgift
(Obligatorisk)

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

Summa

34,39

34,39

34,39

34,39

34,39Kyrkoavgift för medlemmar i
Svenska kyrkan

1,10

1,10

1,25

1,25

1,25

Summa

35,49

35,49

35,57

35,57

35,57