Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Benchmarking i norra Bohuslän

Arbetet med att göra jämförelser mellan kommunerna i norra Bohuslän påbörjades år 2000 efter beslut i alla deltagande kommuners kommunstyrelser.

Kommunerna som ingår i jämförelserna är Munkedal, Sotenäs, Tanum, Strömstad och Lysekil.

Syftet med benchmarkingarbetet är:

  • att arbeta fram kvalitetssäkrade jämförelsetal inom olika verksamheter
  • att ge uppslag till kvalitetsförbättringar och förnyelse av kommunernas verksamheter
  • att finna förklaringsfaktorer till varför spännvidden är så stor mellan kommunerna avseende: skatteuttag, ekonomisk ställning samt kostnader för olika verksamheter
  • att implementera en arbetsmetodik inom benchmarkingområdet
  • att lära av varandra
  • att finna ingångar till ytterligare samarbete mellan kommunerna