Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Ekonomi

Syftet med kommunal verksamhet skiljer sig från syftet med privat
företagande. När det gäller privat verksamhet är vinsten målet medan
kommunernas syfte är att bedriva verksamhet.

Enligt kommunallagen ska kommunen ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det finns ett lagstadgat balanskrav som innebär att kostnaderna inte får vara större än intäkterna.

En grundprincip är att en generation inte ska förbruka vad en tidigare generation skapat och kostnaderna får inte övervältras på kommande generationer utan varje generation skall bära sina kostnader.

Årsredovisning

I kommunens årsredovisning redovisas det gångna årets verksamhet och det ekonomiska resultatet. Du kan även läsa om viktiga händelser under året och om det utvecklingsarbete som pågår i kommunen. Årsredovisningen innehåller en övergripande sammanställning av kommunens verksamheter och bolag, samt en koncernredovisning där bolagens och kommunens redovisning har slagits ihop.

Årsredovisningen sammanställs av kommunens ekonomiavdelning för kommunstyrelsens räkning och fastställs av kommunfullmäktige. Den vänder sig både till kommunens politiker och andra intressenter.

Årsredovisning 2023

Årsredovisning 2023 Lysekils kommun

Viktiga händelser och utvecklingsarbete

  • Kommunens nya översiktsplan godkänns. Planen visar hur mark- och vattenområden ska användas i kommunen, var det kan byggas nytt och hur allt som redan är byggt ska användas, utvecklas eller bevaras.
  • Lysekils kommun leder en förstudie där man tillsammans med Leva i Lysekil och Preem undersöker förutsättningarna för utveckling av företagspark på mark ägd av Preem vid Brofjorden.
  • Kommunen är en bra plats att bo och leva på. Det tycker 94 procent av de som svarat på den årliga medborgarundersökningen, vilket är en ökning med två procent.
  • Lysekils kommuns lokalvårdsenhet har som en av tre kommuner i Sverige tilldelats ett miljödiplom för deras arbete med att minska sin påverkan på miljön och främja hållbarhet.